Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień od 175 zł.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

I.

Przepisy podstawowe

 1. Administrator danych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") w zależności od 2672 dystrybucji 0972 Sv. 100, Královo poles, 61200 zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Brnie, nr akt C 1186464 / KSBR zarejestrowany w rejestrze handlowym (dalej: "administrator").
 2. Dane kontaktowe administratora to Tomáš Andrlík

adres: Svatopluka Čecha 2672/100, Brno, 612 00

E-mail: info@smaknarobaka.pl

tel.: +420 732 854 316

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna oznacza osobę fizyczną, którą można zidentyfikować pierwotnie lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, nazwiska, numeru identyfikacyjnego, dostępnych danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora sieciowego lub do każdego z wielu konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Państwa przekazane i/lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Państwa zamówienia:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres pocztowy
 • telefon
 1. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Uzasadnienie prawne i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
 • wykonanie umowy między Państwem a administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
 • zgodność z prawnym obowiązkiem administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR,
 • uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku gdy nie zostało złożone zamówienie na towary lub usługi.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 • przetwarzania Państwa zamówienia oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a administratorem danych; podczas składania zamówienia na wymagane dane osobowe dostępne, które są niezbędne do pomyślnego przetworzenia Zamówienia (nazwisko i adres, kontakt), dostarczenie danych osobowych w zależności od danych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, jeżeli dostarczenie danych osobowych nie jest możliwe do zawarcia umowy przez administratora danych do wykonania,
 • wypełnianie zobowiązań prawnych wobec państwa,
 • wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 1. Nie ma automatycznego podejmowania indywidualnych decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzielili Państwo wyraźnej zgody na takie przetwarzanie danych.

 

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od dnia zawarcia umowy o odstąpieniu od umowy).
 • przez okres przed cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
 • zaangażowane w dostawę towarów/usług/wykonywanie płatności w ramach umowy,
 • świadczenie usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.  

 

VI.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się administrator, ale dane osobowe na jego zlecenie mogą przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające:
 • Mailchimp,
 • ewentualnie inny dostawca usług oprogramowania do przetwarzania i aplikacji, z których administrator danych nie korzysta w danej chwili.

 

 

VI.

Twoje prawa

 1. Zgodnie z warunkami GDPR, masz
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na mocy art. 15 GDPR,
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR,
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR,
 • prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 GDPR; oraz
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w art. III niniejszego Regulaminu.
 1. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych zostało naruszone, lub jeśli Ty lub.

 

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych i przechowywania danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu online. Zaznaczając formularz zgody, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują ją w całości.
 3. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Nową wersję Polityki Prywatności opublikuje na swojej stronie internetowej, a także wyśle na adres e-mail, który podałeś administratorowi /.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 02.02.2021 r.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz